Təmin etdiyimiz xidmətlər

Spiral cildləmə
Kitabın səhifələrinin yoxlanılaraq yığılması
Kəsmə işləri
Dizayn – tərtibat xidmətləri
Rəqəmsal nəşr işləri
Deşmə
Bükmə, qatlama
GBC cildləmə
Laminasiya
Loqonun yaradılması
Perforasiya
Tikmə işləri
Kompüterdə çap